Tyonohjaus

Työnohjaus ja coaching

”Osallistuin ensimmäisen kerran työnohjaukseen joskus 1990-luvun alussa. Nuorena työkeskuksen esimiehenä murehdin sitä, miten voisin auttaa mielenterveyskuntoutujia tai vailla suuntaa olevia nuoria. Työnohjaaja opasti tutkimaan terveen vastuun rajoja ja omaa työroolia. Silloin työnohjaus oli vieras asia, mutta jotain jäi itämään. Vuonna 2005 valmistuin itse työnohjaajaksi.”

Sekä työnohjaus että coaching tarkoittavat tavoitteellista, henkilökohtaisten tapaamisten kokonaisuutta. Työ on luottamuksellista. Työnohjaaja tai coach on ulkopuolinen tuki, ajattelun avaaja ja sparraaja, jonka toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.

Työnohjaus

Työnohjaus on tiimeille, esimiehille, asiantuntijoille, yksittäisille työntekijöille tarkoitettua toimintaa henkilökohtaisen kehittymisen, muutoksen ja ongelmallisten tilanteiden tueksi. Työnohjaajana ohjaan tunnistamaan voimavaroja, koska ne herättävät myönteisiä tunteita. Niiden avulla mieli avautuu löytämään toisin toimimisen tapoja ja uusia ratkaisuja ongelmiin.  Työtapani on tutkiva, ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntaava. Keskeinen työvälineemme on vuorovaikutus.

Tutkimme sinun tai ryhmäsi työn sisältöä ja rajoja, tehtävien järjestelyjä, työn ja minän yhteensovittamista, työssä jaksamista. Aiheena voivat olla työhön liittyvät tunteet, työssä oppiminen ja siinä kehittyminen. Saatamme selkiyttää  tiimitoimintaa, käsitellä työn kuormittavuutta tai pohtia työyhteisön muutoksia. Erityisen tarpeen työnohjaus on silloin, kun oma persoona on keskeinen työvälineesi tai teet työtä yksin. Jos olet yrittäjä, työnohjaus sopii myös sinulle. Teemoina voivat olla yrittäjyyden jäsentämistä, työhyvinvoinnin edistäminen sekä yksityiselämän ja yrittäjyyden yhteensovittaminen. Työnohjaus tapahtuu joko ryhmä- tai yksilötyöskentelynä.

Tapaamme keskimäärin kerran kuussa, keskimäärin 1,5 tuntia kerrallaan. Ohjausprosessin kestosta sovimme ennakkoon. Tapaamisten välillä yhteyttä pidetään lähinnä aikatauluasioissa. Välityöskentelyä ei ole. Yleensä tapaamme keskimäärin vuoden ajan. Tapaamispaikka voi olla asiakkaan tiloissa tai muussa sovittavassa paikassa.

Työnohjaajaksi valmistuin kaksivuotisesta dialogisesta, ratkaisukeskeisestä työnohjaajakoulutuksesta vuonna 2005. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen.

Coaching

Siinä, missä työnohjaus kohdistuu täsmällisemmin työhön, coachingissa tarkastelemme  laajemmin myös henkilökohtaista elämää ja persoonaan liittyviä asioita. Coaching on tarkan tavoitteellista ja saattaa liittyä esimerkiksi muutosvaiheeseen. Coaching tukee itsensä johtamista ja päätöksentekoa sekä auttaa ottamaan käyttöön voimavaroja omien tavoitteiden saavuttamiseksi.  Sen sisältämästä dialogista on apua itsetuntemuksen kasvattamisessa.

Prosessin kesto on keskimäärin 5-7 tapaamista. Myös tapaamisten välillä on työskentelyä. Asetamme yhdessä teemaan liittyviä välitehtäviä ja pidämme tarvittaess yhteyttä.

Coachin taitoja olen opiskellut muun muassa Veli-Matti Toivosen NLP personal coach-valmennuksessa.

Työskentelystä teemme kirjallisen sopimuksen.
Koska toimin Mikkelistä käsin, pääasiallinen työnohjaus- ja coachingalueeni on tällä hetkellä Etelä-Savo.

Ota yhteyttä

Tuulevi Aschan
0400 685 980
tuulevi.aschan@onnenoma.fi

Pyydä tarjous!

© Tuulevi Aschan 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

Design & kotisivut: Haaja